Tạo nguồn phát triển đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

NDO -

Sáng 28/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp.
Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tới dự có đại diện các ban đảng Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện các đảng ủy trực thuộc, tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn trong các doanh nghiệp thuộc Khối.

Các ý kiến tham luận tập trung phân tích điều kiện thuận lợi, khó khăn, tính chất đặc thù, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục hạn chế trong phát triển đảng viên. Theo đó, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối luôn xác định tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng là nhiệm vụ trọng tâm.

Qua phong trào thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, Đoàn thanh niên, Công đoàn trong các doanh nghiệp phát hiện, tạo điều kiện để những nhân tố tích cực phấn đấu trở thành đảng viên.

Trên cơ sở giới thiệu của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức Đảng giao nhiệm vụ để thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. Giai đoạn 2015-2021, có hơn 300 đợt phát động thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,“Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… 

Qua đó phát hiện nhiều nhân tố mới đóng góp tích cực vào sự phát triển doanh nghiệp, với 477 sáng kiến được áp dụng trong sản xuất, làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Có 36.229 đoàn viên công đoàn và 15.689 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, công tác giới thiệu quần chúng ưu tú của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã có những chuyển biến trên nguyên tắc, quy trình, thầm quyền, thủ tục theo quy định. Việc phối hợp tổ chức đảng trong thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin gia nhập Đảng được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, việc kết nạp Đảng đối với công nhân, người lao động trực tiếp vẫn chiếm tỷ lệ thấp do có nhiều lao động thời vụ, người lao động trực tiếp tại công trường, công trình ở các khu vực khó khăn, địa bàn xa, thường xuyên di chuyển, biến động; trình độ học vấn chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Với sự nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối, năm 2021, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 3.064 đảng viên (vượt 38,45% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, vượt 9,42% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021).

Tạo nguồn phát triển đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương -0

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải đề nghị, thời gian tới các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và động cơ phấn đấu vào Đảng của quần chúng. Lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn đoàn viên, công đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy và lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

Các cấp ủy cần coi trọng cả số lượng và chất lượng; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đưa những đoàn viên không ưu tú, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi danh sách dự nguồn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn dù chuyên trách hay kiêm nhiệm đều là người tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín tập hợp quần chúng, có trình độ chuyên môn vững vàng; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng để đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kết nạp đảng viên.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương hiện nay gồm 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, 2 đảng bộ cơ quan, với 1.169 tổ chức cơ sở đảng (731 đảng bộ cơ sở, 438 chi bộ cơ sở), 5.568 chi bộ trực thuộc và 87.428 nghìn đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra chỉ tiêu kết nạp 2.200 đảng viên/năm.