Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

NDO - Ngày 28/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2022-2026.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lễ ký kết.
Quang cảnh lễ ký kết.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo hai cơ quan.

Chương trình ký kết nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam trong việc đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài cho cán bộ, đảng viên, người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nội dung Chương trình tập trung vào việc đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư; tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Xây dựng các tổ chức khuyến học và vận động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài” tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong Khối để động viên cán bộ, đảng viên, người lao động cùng nhau học tập, xây dựng “công dân học tập”, “gia đình học tập”, “đơn vị học tập”. Phấn đấu mỗi đảng viên trở thành “Công dân học tập” theo Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư.

Theo kế hoạch, hai bên phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đưa nội dung khuyến học là nội dung sinh hoạt chuyên đề, góp phần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Vận động cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tích cực tự học tập, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, về học tập suốt đời.

Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp nhà nước.

Tăng cường rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm.

Thông qua các hoạt động, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến khoa học, kỹ thuật và các sản phẩm, ý tưởng tiềm năng, khả thi hoặc đã và đang được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao; những doanh nhân kinh doanh giỏi, tự học thành tài.

Triển khai giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” cho đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và lực lượng lao động trẻ đang học tập, công tác tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Long Hải đánh giá, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cấp ủy đã lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kết quả sản xuất kinh doanh có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu quan trọng do Nghị quyết Đại hội các nhiệm kỳ đề ra.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn, song các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế đã khẳng định được vai trò nòng cốt và là lực lượng vật chất quan trọng giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối còn bảo đảm là nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước với tỷ trọng khoảng 25-27%; đồng thời đi đầu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đầu tư, triển khai các dự án phát triển sản xuất kinh doanh tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ (hỗ trợ 54/62 huyện nghèo) và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn cả nước với tổng số tiền 40.652 tỷ đồng.

Đặc biệt, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho hàng triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, góp phần quan trọng xây dựng xã hội học tập theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhận định, việc tổ chức ký Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với Hội Khuyến học Việt Nam giúp cho việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phát triển các mô hình học tập trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được duy trì tốt và có bước phát triển mạnh mẽ.

Chương trình tạo động lực phấn đấu cho mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, hướng tới xây dựng các đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong công nhân và người lao động.