Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

NDO -

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2022-2025.

Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Đình Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, hai cơ quan đã tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn tại các đơn vị; chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động công nhân lao động nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng; đổi mới công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho công nhân, viên chức, người lao động...

Theo đồng chí, tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp đã làm tốt công tác phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân lao động nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất; tăng tỷ lệ khen thưởng công nhân lao động trực tiếp có nhiều sáng kiến, sáng tạo, động viên và thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo.

Các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong công nhân lao động. Từ năm 2018 hết năm 2021, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 418.831 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó cấp uỷ bồi dưỡng, kết nạp 249.927 đảng viên mới.

Khẳng định hiệu quả phối hợp công tác, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc chấp hành pháp luật, thực hiện chủ trương, chính sách quản lý có liên quan trực tiếp đến hiệu quả phát triển sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức và người lao động, góp phần bảo đảm các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung: Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp; phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chú trọng công tác nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh; nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến công nhân viên chức lao động trong các doanh nghiệp; nghiên cứu khoa học về nội dung liên quan đến xây dựng tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp nhà nước.