Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành riêng một mục trong bài viết tổng quan nói về việc cần “Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực”.
Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Khơi dậy nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong phần đầu cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.
Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đọc nhiều lần cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, càng thấy rõ quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta.
Tiếp tục hoàn thiện luật pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục hoàn thiện luật pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 612 trang. Cuốn sách với ba phần, đã trình bày có hệ thống những quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư theo từng nhóm vấn đề, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đường lối của Đảng về công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới

Mới đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp bộ, ngành liên quan tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm được ra mắt vào thời điểm rất có ý nghĩa, đó là Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ và Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Xây dựng lý luận về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 612 trang, được chia thành ba phần. Có thể khẳng định cuốn sách góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.
Cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)

Nhận thức về vai trò của nhân dân ngày càng sâu sắc, toàn diện

Gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, vị trí, vai trò của nhân dân ngày càng được Đảng nhận thức sâu sắc, toàn diện, đặc biệt là trong nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung này được thể hiện cụ thể, rõ nét qua cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham quan trưng bày cuốn sách. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Cuốn sách mang nhiều ý nghĩa và có giá trị rất thiết thực

Theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong hai năm 2019 và 2021, Báo Nhân Dân đã phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, sưu tập, tổng hợp và biên tập các bài viết đăng tải trên các báo điện tử, mạng xã hội để xuất bản hai cuốn sách về tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việt Nam đi đúng hướng với sự lãnh đạo đáng tin cậy

Đánh giá về cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Grigory Trofimchuk, chuyên gia về các vấn đề quốc tế nhấn mạnh, tác giả đánh giá rất kỹ tình hình hiện nay và trách nhiệm của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Buổi sinh hoạt chính trị tìm hiểu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bến Tre.

Thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và triển khai sâu rộng trên toàn quốc đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nghiên cứu nhiều bài viết trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi càng thấy rõ chủ trương của Đảng là phải tiến hành phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, bền vững, không ngừng nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học giới thiệu nội dung cuốn sách tại hội nghị.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ chủ chốt tỉnh Trà Vinh

Ngày 23/5, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh với hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã.
 Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị.

Công an TP Cần Thơ học tập, quán triệt về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 21/4, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức sinh hoạt chính trị về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quang cảnh Hội thảo.

Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn Quảng Nam

Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam.
Quang cảnh hội nghị.

Phú Yên quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cơ bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 22/3, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trao đổi, giải đáp một số nội dung về công tác quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, xã phường, thị trấn, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu.
Quang cảnh hội nghị.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các đơn vị doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bìa cuốn sách.

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Được tiếp cận cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua bản đọc điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tôi nhận thấy ý nghĩa tổng quát và chiều sâu trong việc thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đọc sách: "Trải nghiệm khách hàng xuất sắc": Cuốn sách đánh thức nhà quản lý

Đọc sách: "Trải nghiệm khách hàng xuất sắc": Cuốn sách đánh thức nhà quản lý

Khi mọi bộ phận trong tổ chức đều hiểu khách hàng, ứng xử để đáp ứng kỳ vọng, mong muốn của khách hàng, mang lại những trải nghiệm tốt đẹp và tử tế… thì đó chính là sự đột phá trong kinh doanh của bạn. "Trải nghiệm khách hàng xuất sắc" sẽ hướng dẫn bạn cách làm được điều đó.
Quán triệt tư tưởng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn quân

Quán triệt tư tưởng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn quân

Sáng 20/2, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học "Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay".
Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư do Kiểm toán Nhà nước tổ chức. (Ảnh: THANH HÀ)

Kiểm toán Nhà nước quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng

Ngày 15/2, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cuốn "Dạy con quản lý tài chính cá nhân". (Ảnh: 1980 Books)

Học cách dạy con quản lý tài chính qua cuốn sách “Dạy con quản lý tài chính cá nhân”

Bên cạnh những kỹ năng sống hằng ngày, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cũng là một bài học mà cha mẹ cần phải dạy cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Việc này sẽ giúp các bạn nhỏ có cái nhìn đúng đắn về tiền bạc, từ đó trẻ sẽ hiểu được giá trị của đồng tiền cũng như có ý thức tiết kiệm và trân trọng tiền hơn. Cuốn “Dạy con quản lý tài chính cá nhân” của 1980 Books giúp cha mẹ hướng dẫn con cách quản lý tài chính thông minh và hiệu quả.
Phát hành cuốn sách “Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam”

Phát hành cuốn sách “Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam”

Tháng 12/2022, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và phát hành cuốn sách “Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam”. Cuốn sách sẽ góp phần làm rõ các chủ đề lớn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.