Các đại biểu giao lưu trong chương trình.

Một thời “Chúng ta đòi hòa bình”

Sáng 15/9, Ban Liên lạc phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn-Gia Định trước năm 1975 tổ chức buổi giao lưu, ra mắt sách “Chúng ta đòi hòa bình-Huỳnh Tấn Mẫm và phong trào yêu nước, tranh đấu của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn (1969-1975)” do Nhà xuất bản Trẻ phát hành tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh.
Cán bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Vina tặng sách về lịch sử cho các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Tặng 2 triệu cuốn sách về lịch sử cho học sinh cấp tiểu học vùng sâu, vùng xa

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Vina quyết định tặng 2 triệu cuốn sách về lịch sử cho học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Yên, các địa phương Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền núi phía bắc.
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. (Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông)

Nhận thức về bản chất của chủ nghĩa tư bản cần được quán triệt trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội phải là xã hội có trình độ phát triển cao hơn và là phương thức giải quyết mâu thuẫn phát triển xã hội hiệu quả hơn so với chủ nghĩa tư bản. Do đó, xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải dựa trên cơ sở lý luận khoa học và sự kiểm định của thực tiễn.