Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

LTS- Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Cầu vượt vòng xuyến 2 tầng giữa quốc lộ 1A và đường sắt bắc-nam có đường trục chính từ cảng Chu Lai đến đường cao tốc Ðà Nẵng-Quảng Ngãi.

Từ nghị quyết đến quyết tâm hành động

Trong hơn 10 năm trở lại đây, Ðảng ta đã có hàng loạt Nghị quyết quan trọng về phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam như Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"... 
Quang cảnh hội nghị.

Nam Định cần giải pháp quyết liệt, đột phá để phát triển doanh nghiệp, doanh nhân

Chiều 13/9, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Vai trò doanh nghiệp nhà nước với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 3/8, đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel). Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi làm việc.
Toàn cảnh hội nghị.

Hoàn thiện Đề án về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sáng 2/8, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu về phát triển công nghiệp chất lượng cao

Sáng 27/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về những nội dung quan trọng của đề án.
Hội thảo “Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ngày 9/11.

Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 9/11, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề: Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo thu hút 50 đại biểu tới dự tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), 300 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia trực tuyến tại các điểm cầu.