Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông Đắk Nông năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

Đắk Nông tập trung nâng thứ hạng chuyển đổi số ra khỏi tốp cuối cả nước

Ngày 25/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông năm 2022 và giai đoạn 2022-2025; phổ biến nội dung Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thủ tướng Chính phủ tham quan hệ thống ứng dụng cơ sở dữ liệu trong thực tiễn.

Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 1-7, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức được vận hành, ghi dấu mốc quan trọng trong công tác điều hành và phát triển đất nước. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên ngoài ngành Công an được lựa chọn để triển khai dịch vụ kết nối và xác thực dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.