Sản xuất ván ép và gỗ thanh từ gỗ rừng trồng ở Nhà máy sản xuất gỗ MDF Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. (Ảnh QUỐC HỒNG)

Rõ vai trò tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy

Phương thức lãnh đạo của Đảng thể hiện nhuần nhuyễn trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo hằng ngày của cấp ủy đảng các cấp. Những cách làm sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thể hiện qua việc phát huy vai trò, nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
(Ảnh minh họa)

Vai trò chi bộ trong ổn định cộng đồng dân cư sau sáp nhập

Ðảng bộ thành phố Nam Ðịnh (tỉnh Nam Ðịnh) có 77 tổ chức cơ sở trực thuộc với hơn 15 nghìn đảng viên. Mới đây, Thành ủy thực hiện tổ chức, sắp xếp lại các thôn, xóm, tổ dân phố cũng như chi bộ trên địa bàn thành phố theo hướng ngày càng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cấp ủy, chính quyền xã, phường.
Thăm vùng vải VietGap của HTX nông nghiệp Thắng Lợi (xã Tam Đa, huyện Phù Cừ).

Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở

Hưng Yên vốn là tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp. Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới, quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn liền khắc phục những hạn chế, yếu kém, trì trệ trên địa bàn tỉnh đang tạo nên những bước đi mạnh mẽ, chuyển động tích cực. Quá trình này đã góp phần tạo bước đột phá về kinh tế-xã hội của tỉnh gắn liền vùng kinh tế trọng điểm phía bắc.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm tra thực tế giải quyết vụ việc sau khi tiếp dân.

Hiệu quả tiếp dân của người đứng đầu các cấp ủy ở Thái Nguyên

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc khó, tồn tại nhiều năm. Mặt khác, khi Bí thư cấp ủy, nhất là Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp dân định kỳ, đột xuất đã lan tỏa đến các cấp, ngành, đơn vị.
Đảng bộ trường Cao đẳng Bình Định tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới.

Bình Định quan tâm kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên

Phát triển đảng viên mới trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở các trường học. Tuy nhiên, để ươm mầm những “hạt giống đỏ” cần làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng cũng như giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ.