Tuyên Quang: Tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú

NDO - Ngày 6/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định số 7710/QĐ-UBND tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương. Lý do: để phục vụ cho công tác kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc liên quan đến nội dung công tác quản lý giáo viên, học sinh của trường THCS Văn Phú. Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày, kể từ ngày 7/12/2023 đến hết ngày 21/12/2023.
0:00 / 0:00
0:00

Trong thời gian ông Nguyễn Duy Sáng tạm đình chỉ chức vụ và công tác, ông Lê Minh Quảng, Phó Hiệu trưởng nhà trường sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Trường THCS Văn Phú theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuyên Quang: Tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú ảnh 1

Quyết định đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú.

Trước đó, ngày 5/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng đã ban hành văn bản số 6099/UBND-THVX gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương. Thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương nêu trên; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật (trong đó, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc để xảy ra sự việc).

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, đánh giá giáo viên; xây dựng đội ngũ nhà giáo; thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Công an tỉnh chỉ đạo theo dõi nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân sự việc; bảo đảm ổn định dư luận xã hội; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Tuyên Quang: Tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú ảnh 3

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 6/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có văn bản chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Tân Trào; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong tỉnh tích cực tuyên truyền chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra việc vi phạm đạo đức nhà giáo. Đồng thời tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo; thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo đúng quy định của pháp luật; có biện pháp chủ động nắm bắt thông tin tại các cơ sở giáo dục để kịp thời xử lý, giải quyết ngay khi sự việc xảy ra.

Đồng chí Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương cho biết, sẽ xử lý nghiêm những sai phạm, bảo đảm khách quan, công tâm và theo quy định của pháp luật; đồng thời ổn định tình hình, bảo đảm việc dạy và học của nhà trường.