Kiến nghị sớm có hướng dẫn xét nghiệm cho phi công, tiếp viên và trẻ em đi máy bay

Thứ Sáu, 21-01-2022, 11:09
Hành khách làm thủ tục hàng không tại sân bay Nội Bài.

Ngày 21/1, Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn quy định xét nghiệm cho phi công, tiếp viên khi làm nhiệm vụ trên các chuyến bay nội địa và trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay.

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách để đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của nhân dân trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Bộ Giao thông đề nghị Bộ Y tế có ý kiến và hướng dẫn cụ thể về quy định xét nghiệm đối với tổ bay trên các chuyến bay nội địa và đối với trẻ em dưới 12 tuổi khi tham gia giao thông.

Do thời gian gấp, để chủ động phương án vận tải hành khách bằng đường hàng không, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Bộ Y tế có ý kiến nhận được trả lời trước ngày 22/1 để triển khai, thực hiện.

Thứ trưởng Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã nhận được công văn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đề xuất xem xét không áp dụng quy định về lấy mẫu xét nghiệm đối với phi công, tiếp viên khi làm nhiệm vụ trên các chuyến bay nội địa và phản ánh của báo chí về đề nghị xem xét việc bỏ quy định xét nghiệm đối với trẻ dưới 12 tuổi khi đi máy bay.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong lĩnh vực hàng không, Bộ ban hành quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ và các văn bản hướng dẫn khác liên quan.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan
MINH TRANG