Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Thứ Năm, 24-09-2020, 20:05
Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận 3.

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong các chương trình đột phá mang tính toàn diện được thành phố đề ra trong hai nhiệm kỳ đại hội gần nhất (khóa 9 và 10). Với những kết quả đạt được, chương trình này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố. Tuy vậy, để sự phát triển của thành phố nhanh và bền vững hơn, công tác CCHC cần có những giải pháp, hướng đi mạnh mẽ, quyết liệt hơn. 

Thước đo đánh giá sự hài lòng

Để thực hiện tốt Chương trình CCHC đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, Thành ủy thành phố đã đề ra Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU ngày 31-10-2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 về Chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020. Với mục tiêu, đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại; chú trọng CCHC bảo đảm thuận lợi nhất cho nhân dân và DN,... thành phố đã huy động toàn lực để đưa các mục tiêu về đích đúng tiến độ. Kết quả khảo sát giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người dân, DN đạt bình quân hơn 80%; năm 2019, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,93%, cải tiến so với cuối nhiệm kỳ trước là 99,82%. Về xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân, thành phố tiếp tục rà soát quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị để kiện toàn và sắp xếp theo hướng tinh gọn; thành phố đã phê duyệt 30/30, đạt 100% đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính nhà nước. Đối với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với đô thị đặc biệt tương thích với mô hình Chính phủ điện tử, có mô hình hiệu quả cho từng cấp, bảo đảm công khai minh bạch. Có thể xem đây là mục tiêu đạt nhiều kết quả nổi bật nhất trong giai đoạn 2016 - 2020 khi thành phố đã cơ bản hoàn thiện chính quyền điện tử hiện đại, hiệu quả, trong đó, lấy nền tảng công nghệ thông tin là giải pháp trọng yếu, đột phá. Thành phố đã triển khai, vận hành Cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống một cửa điện tử dùng chung; triển khai đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Trong đời sống, người dân đã sử dụng và hài lòng với nhiều ứng dụng, phần mềm được triển khai tại các cơ quan nhà nước, địa điểm công cộng. Sự chuyển biến đó khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của thành phố trong ứng dụng công nghệ vào đời sống hằng ngày.

Con người là trung tâm trong CCHC

Với những nỗ lực đó, thời gian qua, tại các đơn vị, nhiều mô hình hay về CCHC đã ra đời trên nền tảng công nghệ đã khẳng định được tính hiệu quả. Tiêu biểu như, mô hình “Bình Thạnh trực tuyến” của quận Bình Thạnh được cài đặt trên thiết bị điện thoại thông minh đến tận người dân trên địa bàn, tiếp xúc các hộ kinh doanh trên từng tuyến đường giúp phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự đô thị, cung cấp thông tin, tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân một số tính năng nổi bật. Tương tự, các mô hình ứng dụng “Thông tin quy hoạch thành phố” giúp tra cứu thông tin quy hoạch tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc bằng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và trang thông tin điện tử; mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn quận Bình Tân; mô hình liên thông điện tử giữa cơ quan tài nguyên - môi trường với cơ quan thuế tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 12;… đều nhận được những đánh giá rất cao của người dân trong quá trình giao dịch. Để nâng cao hơn nữa kết quả chương trình CCHC, năm 2019, thành phố cũng chọn chủ đề về CCHC làm nội dung trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện. Nhờ đó, các mục tiêu, kết quả của chương trình này được nâng lên một bước. Đánh giá kết quả đạt được trong công tác CCHC, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, công tác này cũng nhận được sự đồng thuận của người dân, DN. Đây là những nỗ lực để làm thước đo đánh giá sự hài lòng của nhân dân với quyết tâm của thành phố. Về dự báo trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh sẽ làm thay đổi lối sống, phong cách làm việc, giao tiếp của con người. Thành phố với vị trí là nền kinh tế lớn nhất của cả nước, số lượng DN chiếm 1/3 của cả nước, tốc độ di dân ngày càng tăng, đây là thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị, xây dựng chính quyền điện tử;...

Trong 5 năm tới, thành phố xác định con người là trung tâm của công tác CCHC, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc của người dân. Thành phố phấn đấu là một trong năm địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số CCHC (PAR - index); tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên từng lĩnh vực đạt hơn 95%. Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, bên cạnh nâng cao, phát triển các mục tiêu về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thành phố đặt trọng tâm đối với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực đáp ứng tình hình mới, chú trọng nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác CCHC; nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các tình huống tại công sở; tạo điều kiện để cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công việc. 

Bài và ảnh: QUANG QUÝ