Chú trọng tạo nguồn lao động chất lượng cao

Thứ Hai, 20-06-2022, 21:25

Thời gian qua, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao trực thuộc Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) đã đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng cho các doanh nghiệp. Qua đó, từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp thích ứng với xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Là một trong bốn đơn vị trực thuộc SHTP, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao được thành lập với nhiệm vụ đào tạo, phát triển và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực công nghệ cao thông qua các chương trình đào tạo thích nghi, đa dạng về nội dung và hình thức, phù hợp nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp trong và ngoài SHTP. Chương trình đào tạo của Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao được chuyên môn hóa theo các ngành công nghệ cao mũi nhọn như tự động hóa, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học...

Với tầm nhìn hội nhập phát triển theo công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cho lực lượng lao động cao cấp, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao đã liên kết hợp tác với các hãng, tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới để đưa chương trình đào tạo đi vào thực tiễn ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp. Mới đây, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao cùng các đối tác tổ chức lễ ký kết và triển khai chương trình đào tạo “Triển khai số hóa với giải pháp ứng dụng”.

Đây là chương trình đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc triển khai các hoạt động áp dụng công cụ số hóa tự động hóa, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp Singapore và Việt Nam trong và ngoài Khu Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung nâng cao năng suất và chất lượng nguồn nhân lực để thích ứng và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu mới trong xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Cụ thể, tại lễ ký kết này, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao đã tiến hành ký kết hợp tác đào tạo với hai đối tác là AuK Industries và Arcstone Vietnam. Nội dung đào tạo gắn liền những ứng dụng thực tế cho nhiều ngành và lĩnh vực sản xuất với sự hướng dẫn, chia sẻ những nhân sự có kinh nghiệm trong việc triển khai số hóa nhà máy. Qua đó, thúc đẩy hoạt động đưa những công cụ chuyển đổi số và chương trình đào tạo cho đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư nhà máy áp dụng chuyển đổi số nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, cũng như chuyển đổi tất cả những hoạt động hiện hữu theo quy chuẩn và hiện đại hơn.

Tại hội thảo “Chuyển đổi số cho công nghiệp chế biến chế tạo” do Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao phối hợp cùng Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc và Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh (CSID) tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Đức Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao cho biết: Chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp đang là vấn đề được nhiều doanh nghiệp, tổ chức quan tâm; tuy nhiên, việc áp dụng và triển khai cần phải có cách thức phù hợp. Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao hướng tới mục tiêu đào tạo, phát triển và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo thích nghi nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Cụ thể hóa mục tiêu này, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao đã và đang đẩy mạnh liên kết, hợp tác chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc trong việc chuyển giao công nghệ hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Theo đó, cuối tháng 11/2021, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Việt-Hàn (VKTCC) chính thức ra mắt trên cơ sở hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao với Viện Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KITECH). Đây là mô hình đào tạo thích nghi nhằm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam.

Ông Byun Ki Jung, Giám đốc Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc - Văn phòng tại Việt Nam nhấn mạnh: Trung tâm Hợp tác Đào tạo Việt-Hàn tư vấn, hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc nhằm gia tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam thu hẹp dần khoảng cách khoa học công nghệ giữa hai nước. Đồng thời, thông qua hoạt động đào tạo và tổ chức các chương trình đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động theo tiêu chuẩn Hàn Quốc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Theo Trung tâm Hợp tác Đào tạo Việt-Hàn, thời gian tới, đơn vị này sẽ đẩy mạnh liên kết với các đối tác Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo để xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Trong đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tập trung vào các lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa, chuyển đổi số và nhà máy sản xuất thông minh... Đây là những công nghệ nền tảng giúp cho các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam có thể thích ứng và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

KHÁNH TRÌNH