Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải ở Hải Dương

NDO -

Ngày 19-3, UBND tỉnh Hải Dương có Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đi, đến tỉnh Hải Dương để thực hiện “mục tiêu kép”.

Nhiều phương tiện vận tải hành khách ở Hải Dương vẫn chưa thể hoạt động trở lại vì “e ngại” dịch bệnh Covid-19.
Nhiều phương tiện vận tải hành khách ở Hải Dương vẫn chưa thể hoạt động trở lại vì “e ngại” dịch bệnh Covid-19.

Văn bản nêu rõ: Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư, cấp ủy và chính quyền tỉnh Hải Dương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được kiểm soát tốt, số ca lây nhiễm mới giảm rất nhanh và đều là các ca F1 đã được cách ly tập trung.

Để bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”, từ ngày 18-3, tỉnh Hải Dương thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó đối với hoạt động vận tải, UBND tỉnh Hải Dương đã giao Sở Giao thông vận tải (GTVT) hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ GTVT.

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa và hành khách đi, đến tỉnh Hải Dương; đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư giao Sở GTVT làm đầu mối để phối hợp Sở GTVT Hải Dương kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.