Tài chính - Ngân hàng

Tập trung tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

5 tháng đầu năm nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư thực hiện các dự án thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội đã có chuyển biến tăng nhanh, nhưng mới đạt 26,1% kế hoạch năm 2019. Thực tế này đòi hỏi các ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, trên địa bàn thành phố, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 4-2019 đã đạt 3.006 tỷ đồng, tăng 16,2% so với tháng 3. Ước tính, tháng 5-2019 đạt 3.211 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thực hiện tháng 4-2019, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 12.885 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ và đạt 26,1% kế hoạch năm 2019. Nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm tháng đầu năm 2019 đã có chuyển biến khả quan. Nhiều dự án trọng điểm đang đẩy nhanh tiến độ. Dự án mở rộng đường vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) đến nay đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Dự kiến, với những khu vực đã được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu hoàn thành công tác thi công xây lắp trước ngày 30-6-2019, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 10-10-2019. Dự án đường sắt đô thị (đoạn Nhổn - Ga Hà Nội) đã tập trung giải phóng mặt bằng bốn ga ngầm S9, S10, S11, S12. Đến nay, tổng ngân sách đã giải ngân là 379 tỷ đồng (đạt 14,4% kế hoạch giao năm 2019).

Tuy nhiên, về tổng thể, việc thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch vốn năm 2019 vẫn chậm. UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 11337/UBND-KHĐT đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2019-2020, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. UBND thành phố yêu cầu các ban quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc triển khai các công trình, dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đối với các dự án được giao vốn thực hiện, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, thiết kế và thi công xây dựng công trình được giao vốn năm 2019; tập trung triển khai quyết liệt các công trình trọng điểm, bảo đảm tiến độ đã được phê duyệt. Còn đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện thì cần khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31-10-2019 để bảo đảm đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện năm 2020 theo quy định. Các địa phương, đơn vị cũng tiến hành rà soát, đăng ký kế hoạch vốn để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế của các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư, nhưng chưa được bố trí kế hoạch thực hiện năm 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét theo quy định.