Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.

Quảng Nam lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người do Hội đồng nhân dân bầu

Ngày 29/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 19 nhằm thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người do Hội đồng nhân dân bầu theo Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV; đồng thời bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tân.
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu khai mạc hội nghị.

Điện Biên lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ

Ngày 15/12, tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; với tổng số 15 đồng chí. Tham gia bỏ phiếu có 45 đồng chí.
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy mức độ tín nhiệm của cán bộ, làm cơ sở để xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

HĐND thành phố Đà Nẵng: Bỏ phiếu tín nhiệm 26 cán bộ chủ chốt

Chiều ngày 12/12, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 bầu. Trong đó, khối Hội đồng nhân dân có 7 người và khối Ủy ban nhân dân là 19 người.
Đại biểu tham gia bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Người được lấy phiếu tín nhiệm phải chú ý kết quả của mình

Bế mạc kỳ họp lần thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm phải chú ý kết quả của mình, chú ý việc tự soi, tự rèn, tự sửa để xứng đáng là người đại biểu nhân dân đất sen hồng.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông qua lấy phiếu tín nhiệm

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông qua lấy phiếu tín nhiệm

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội đã thực hiện thành công quyền năng lớn nhất của mình trong giám sát. Kết quả lấy phiếu có tác động lan tỏa tới điều hành, kinh tế-xã hội, công tác cán bộ để hướng đến kết quả tốt hơn từ nay tới cuối nhiệm kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung lấy phiếu tín nhiệm chiều 24/10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Sáng nay, 25/10, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về các vấn đề liên quan việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Gần 500 đại biểu Quốc hội với trách nhiệm của mình, sẽ thẳng thắn bày tỏ chính kiến, đánh giá của mình trong lá phiếu tín nhiệm.
Các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, chiều 24/10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Lá phiếu của các đại biểu Quốc hội và trách nhiệm giám sát

Hôm nay, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về các vấn đề liên quan việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín và kết quả kiểm phiếu sẽ chính thức được công bố.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung lấy phiếu tín nhiệm chiều 24/10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lấy phiếu tín nhiệm là công việc rất hệ trọng, cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; đồng thời, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Nông) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tin tưởng vào sự công tâm, khách quan, công bằng, toàn diện trong lấy phiếu tín nhiệm

Nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm rất quan trọng, các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ tin tưởng sự công tâm, khách quan, công bằng, toàn diện của từng đại biểu Quốc hội khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng này sẽ giúp đánh giá chính xác mức độ tín nhiệm đối với từng chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.