#bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thu hút 10 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
19:58 06/05/2022

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ diễn ra vào ngày 8/5. Mục tiêu là phát triển khoảng 10 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Có thể đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến vào quý III/2022
18:42 05/04/2022

Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng hình thức tham gia mới, hoặc chuyển từ bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong nhóm các dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dịch vụ công này sẽ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, dự kiến áp dụng từ quý III năm 2022.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ bao nhiêu?
19:53 03/01/2022

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng thấp nhất hằng tháng, tương đương 99.000 đồng/tháng. Khi đó, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu với người tham gia thuộc đối tượng này phải đóng tháng là 231.000 đồng, trong khi các đối tượng bình thường sẽ đóng 330.000 đồng.

Sáng tạo để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
06:20 13/11/2021

Đến hết tháng 10/2021, tại Hà Nội có gần 60 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Kết quả này giúp địa phương sớm “cán đích”, hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 1% lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021.