#Tunisia

Tổng thống Peru cải tổ nội các
07:29 16/07/2020

Ngày 15-7, Tổng thống Peru Martin Vizcarra đã quyết định cải tổ mạnh mẽ nội các với việc bổ nhiệm Thủ tướng và 11 bộ trưởng mới.