#Tổng cục thuế

Công tác thu ngân sách tăng 15,3% so cùng kỳ
11:00 10/07/2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế cho thấy, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 656.374 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán, bằng 114,3% so cùng kỳ. Trong đó, đáng lưu ý là số thu nội địa ước đạt 637.649 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, bằng 115,3% cùng kỳ.