Biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN

Phát huy nhân tố cộng đồng, con người trong phát triển

Tỉnh Bắc Ninh nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, là cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Bắc Ninh-Kinh Bắc vốn là trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa, tôn giáo; nơi phát tích Vương triều Lý và nhiều danh nhân tiêu biểu, lãnh đạo cách mạng, tiền bối của Ðảng, Nhà nước,làm rạng rỡ những trang sử dân tộc bằng tài năng, đức độ và lòng yêu nước...
Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”. Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số diễn ra đồng bộ trên mọi lĩnh vực và mang lại nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.
Thể chế, chính sách và nguồn lực cho văn hóa

Thể chế, chính sách và nguồn lực cho văn hóa

Ngày 17/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, diễn ra Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan Bộ, ngành, chuyên môn chung quanh chủ đề Hội thảo.
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Giải pháp phát triển văn hóa, hành vi ứng xử trên mạng xã hội tại Việt Nam

Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có dân số sử dụng mạng xã hội tích cực nhất trên thế giới với khoảng 76,95 triệu người dùng, chiếm 78,1% dân số. Có thể thấy, mạng xã hội không còn chỉ đơn thuần là phương tiện truyền đạt thông tin mà còn là công cụ hữu hiệu trong việc truyền bá các sản phẩm văn hóa, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống, sáng tạo và phổ biến những giá trị văn hóa mới.
Chính sách đầu tư phát triển văn hóa - Thực trạng và giải pháp

Chính sách đầu tư phát triển văn hóa - Thực trạng và giải pháp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê. Trong khung khổ Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa", Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu một số nội dung về chính sách đầu tư phát triển văn hóa gắn với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Giải pháp phát triển văn hóa, hành vi ứng xử: Trên mạng xã hội tại Việt Nam

Giải pháp phát triển văn hóa, hành vi ứng xử: Trên mạng xã hội tại Việt Nam

Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có dân số sử dụng mạng xã hội tích cực nhất trên thế giới với khoảng 76,95 triệu người dùng, chiếm 78,1% dân số. Có thể thấy, mạng xã hội không còn chỉ đơn thuần là phương tiện truyền đạt thông tin mà còn là công cụ hữu hiệu trong việc truyền bá các sản phẩm văn hóa, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống, sáng tạo và phổ biến những giá trị văn hóa mới…
Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới - thêm một góc nhìn về nông thôn đáng sống

Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới - thêm một góc nhìn về nông thôn đáng sống

Ngày 17/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, diễn ra Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Báo Nhân Dân xin giới thiệu tham luận của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tại Hội thảo về góp thêm một góc nhìn về giá trị của văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. 
Trình diễn bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ di sản của nhà thiết kế Vũ Thảo Giang tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022. (Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp)

Chính sách và nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu “Thành phố sáng tạo”

Ngày 17/6/1999, Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” do UNESCO trao tặng. Sau 20 năm, ngày 30/10/2019, Thành phố Hà Nội tiếp tục được vinh danh là thành viên “Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO” với mục tiêu lấy Nguồn lực văn hóa và Sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung. (Ảnh: bacninh.gov.vn)

Huy động sức mạnh, nội lực của cộng đồng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người

LTS - Từ đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước (nhất là từ Đại hội XIII của Đảng) trong chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam, cùng thực tiễn, yêu cầu đặt ra, tỉnh Bắc Ninh đã xác định những quan điểm, mục tiêu, giải pháp lớn để sớm khắc phục những bất cập, hạn chế nhằm xây dựng và phát triển văn hóa Bắc Ninh, Kinh Bắc tiên tiến, đậm đà bản sắc, làm nền tảng tinh thần vững chắc, là mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về chủ đề này.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021 (Ảnh: Đăng Khoa).

Xây dựng hệ giá trị Việt Nam vì sự phát triển bền vững đất nước

Nhiệm vụ đặt ra hiện nay là phải khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các giá trị và hệ giá trị của Việt Nam, trong đó phải đặt việc xây dựng giá trị chuẩn mực con người ở vị trí trung tâm, vì nói cho cùng thì con người đóng vai trò quyết định trong việc hình thành, nuôi dưỡng và phát huy những giá trị/hệ giá trị tốt đẹp nhất vì sự tiến bộ xã hội và phát triển đất nước.
Múa rồng ở đền vua Đinh Tiên Hoàng trong Lễ hội Hoa Lư (Ảnh minh họa: Lê Hồng).

Hệ giá trị phản ánh khát vọng và đích đến của dân tộc

Hôm nay, 29/11, Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhân dịp này, Báo Nhân Dân có cuộc phỏng vấn GS, TS Phùng Hữu Phú-Nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Ðảng Trung ương về các nội dung quan trọng của Hội thảo.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu về việc bổ sung quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, biện pháp tăng cường quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng.

Kiểm soát văn hóa phẩm thời kỳ công nghệ số: Vấn đề cấp bách

Trong thời kỳ công nghệ số phát triển hiện nay, việc phổ biến các sản phẩm văn học nghệ thuật trên môi trường mạng dễ dàng và nhiều cách thức hơn. Song cũng chính vì vậy việc kiểm soát các sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại, không phù hợp trở nên khó khăn, phức tạp hơn.
Bia tiến sĩ ở Văn Miếu (Hà Nội) là Di sản tư liệu thế giới từ năm 2010. Tuy nhiên loại hình di sản này chưa có trong Luật Di sản văn hóa hiện hành.

Điều chỉnh Luật Di sản văn hóa

“Hội nghị góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa” (sửa đổi) vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 28/7, tại Hà Nội. Trước những thay đổi từ thực tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa để điều chỉnh những vấn đề còn vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc là điều cần thiết.
An ninh văn hóa thời kỳ công nghệ số

An ninh văn hóa thời kỳ công nghệ số

An ninh văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm cho phát triển văn hóa bền vững, và là một bộ phận không thể tách rời của an ninh quốc gia. Trong thời kỳ công nghệ số, với sự hỗ trợ của các thành tựu khoa học, việc lan tỏa các giá trị văn hóa trở nên nhanh chóng, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác bảo vệ an ninh văn hóa.

Ảnh minh họa: Một cuốn sách nói (audio book) của Công ty Sách Phương Nam.

Thúc đẩy văn hóa đọc, nhìn từ công nghệ

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã cho ra đời các sản phẩm nghe nhìn đa dạng, hấp dẫn khiến nhiều người lo ngại về tương lai phát triển của văn hóa đọc. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng và khai thác các ưu thế của  công nghệ thì đây chính là chìa khóa quan trọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa đọc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả thời 4.0. 

Cựu người mẫu có biệt danh "thánh chửi" đã bị xử lý vi phạm. (Hình cô người mẫu trong lúc livestream - Ảnh: Chương trình Thời sự 19 giờ VTV1).

Chấn chỉnh những hành vi lệch chuẩn

Báo chí từng tốn không ít giấy mực phản ánh tình trạng xuống cấp đạo đức của một bộ phận người nổi tiếng. Thế nhưng, chủ đề này dường như vẫn chưa hết "nóng", nhất là khi gần đây, tình trạng lệch chuẩn trong lối sống, văn hóa ứng xử của người nổi tiếng đang có biểu hiện gia tăng, nguy cơ gây tác động xấu, làm suy giảm nghiêm trọng tình cảm, sự tin yêu của công chúng, đặc biệt là ở giới trẻ.

Lễ hội năm làng Mọc được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể bắt đầu từ cơ sở

Những năm qua, Hà Nội đã có nhiều hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, ưu tiên bảo tồn những di sản có giá trị đặc biệt, di sản có tính độc đáo hoặc có nguy cơ thất truyền. Tuy nhiên, việc bảo tồn còn phụ thuộc nhiều vào ý thức của chính quyền, nhân dân các địa phương, nhất là trong việc tư liệu hóa di sản. Với Kế hoạch mới được UBND thành phố Hà Nội ban hành, thành phố đề cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, nhất là các quận, huyện trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Lễ ra mắt hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến tại Việt Nam.

Ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền

Bước vào kỷ nguyên số, vấn đề vi phạm bản quyền ngày càng trở nên phổ biến và xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Ðặc biệt, vi phạm bản quyền xảy ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau với những chiêu thức mới, tinh vi hơn, gây khó khăn cho chủ sở hữu. Sử dụng các giải pháp công nghệ được đánh giá là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này.

Trại sáng tác Mỹ thuật trẻ năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh tổ chức cho các trại viên đi thực tế tại chùa Bút Tháp. (Ảnh: BTC)

Tạo nguồn lực phát triển văn học, nghệ thuật

Văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực có tính đặc thù này. Trong giai đoạn hiện nay với nhiều cơ hội và thách thức mới, việc huy động các nguồn lực góp phần giúp văn học, nghệ thuật phát triển và phát huy vai trò trong xã hội đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới, cần sự định hướng, giải pháp phù hợp.

Ngày hội khinh khí cầu bên sông Hoài, hoạt động nổi bật hưởng ứng lễ khai mạc năm Du lịch quốc gia-Quảng Nam 2022. (Ảnh VGP)

Cách tiếp cận mới cho ngành du lịch

Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, nhưng đến nay lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa như kỳ vọng. Thậm chí, tại các trung tâm du lịch hàng đầu cả nước hầu như vẫn vắng bóng các đoàn khách lớn. Thực tế này cho thấy, việc vận hành của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay rất cần những cách tiếp cận và tư duy mới, nhất là trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều thay đổi.

Người dân “hóa vàng” cả mô hình ô-tô trong một dịp cúng lễ.

Chấn chỉnh những hiện tượng không phù hợp truyền thống văn hóa

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và từ ngày thành lập nước đến nay, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn khẳng định và tạo điều kiện để các dân tộc ở Việt Nam chung sống bình đẳng, có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc. Tuy nhiên, đến nay vẫn tồn tại một số hủ tục, tệ nạn mê tín dị đoan, hiện tượng không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc gây bức xúc trong  dư luận, đòi hỏi cần được điều chỉnh.