Nhiều cơ hội để xuất khẩu chè sang thị trường Australia

NDO -

Chè tiêu thụ tại Australia chủ yếu là nhập khẩu do điều kiện khí hậu tại Australia không trồng được chè. Vì vậy, còn rất nhiều cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu chè sang thị trường Australia. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ cung cấp một lượng rất nhỏ chè cho thị trường này.

Việt Nam chỉ cung cấp một lượng chè rất nhỏ cho thị trường Australia.
Việt Nam chỉ cung cấp một lượng chè rất nhỏ cho thị trường Australia.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), nhập khẩu chè của Australia trong giai đoạn năm 2016-2020 tăng trưởng bình quân 0,6%/năm. Năm 2020 do tác động bởi dịch Covid-19, Australia giảm nhập khẩu chè, đạt 13,18 nghìn tấn, trị giá 102,25 triệu USD, giảm 6,3% về lượng và giảm 3,2% về trị giá so với năm 2019.

Đơn giá nhập khẩu bình quân mặt hàng chè của Australia trong năm 2020 đạt 7.760 USD/tấn, tăng 3,3% so với năm 2019. Trong tháng 1-2021 nhập khẩu chè của Australia đạt 1,4 nghìn tấn, trị giá 12,06 triệu USD, tăng 26,8% về lượng và tăng 42,5% về trị giá so với tháng 1-2020. Đơn giá chè nhập khẩu bình quân đạt 8.570,3 USD/tấn, tăng 12,4% so với tháng 1-2020.

Về thị trường, tháng 1-2021, Australia nhập khẩu chè nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ, Xri Lanka, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Indonesia và Trung Quốc. Tổng lượng nhập khẩu từ năm thị trường này chiếm 84,5% tổng lượng chè Australia nhập khẩu trong tháng 1-2021.

Đáng chú ý, chè tiêu thụ tại Australia chủ yếu là nhập khẩu do điều kiện khí hậu tại Australia không trồng được chè. Vì vậy, còn rất nhiều cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu chè sang thị trường Australia trong thời gian tới. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ cung cấp một lượng nhỏ chè cho Australia trong tháng 1-2021, tỷ trọng nhập khẩu chè từ chỉ chiếm 0,08% tổng lượng chè nhập khẩu của Australia. Lượng chè nhập khẩu từ Việt Nam giảm 7,8% trong tháng 1-2021, đạt một nghìn tấn. Trong khi đó, trị giá nhập khẩu chè từ Việt Nam đạt 16 nghìn USD, tăng 33,3% so với tháng 1-2020. Trị giá tăng mạnh là do giá chè nhập khẩu bình quân từ Việt Nam đạt 15.094,3 USD/tấn, tăng 44,7% so với tháng 1-2020.

Về chủng loại, chè đen và chè xanh là chủng loại chính Australia nhập khẩu trong tháng 1-2201. Trong đó, nhập khẩu chè đen đạt 1,28 nghìn tấn, trị giá 10,7 triệu USD, tăng 25,6% về lượng và tăng 46,7% về trị giá so với tháng 1-20201. Australia nhập khẩu chè đen chủ yếu từ Ấn Độ, Xri Lanka, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Indonesia. Australia chỉ nhập khẩu một lượng nhỏ chè xanh tháng 1-2021, đạt 107 tấn, trị giá 1,27 triệu USD, tăng 25,3% về lượng và tăng 14,1% về trị giá so với tháng 1-2020. Đáng chú ý, chè xanh là chủng loại chính Australia nhập khẩu từ Việt Nam trong tháng 1-2021. Lượng và trị giá nhập khẩu chè xanh từ Việt Nam tăng mạnh trong tháng 1-2021. Tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 1% tổng lượng chè xanh nhập khẩu của Australia.