Quang cảnh Ngày hội việc làm.

‘‘Ngày hội việc làm’’ ở Ninh Bình kết nối hàng trăm lao động với doanh nghiệp

Ngày 19/8, hơn 500 đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ trong độ tuổi lao động ở Ninh Bình tham gia “Ngày hội việc làm’’. Tại “Ngày hội việc làm”, các điểm thông tin về doanh nghiệp được bố trí thuận lợi, giúp người lao động trực tiếp tìm hiểu rõ về doanh nghiệp, tìm hiểu việc làm phù hợp với nhu cầu và năng lực bản thân.