(Ảnh minh họa)

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ xu hướng tăng trong tháng 7

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường trái phiếu chính phủ, lãi suất huy động có xu hướng tăng qua các phiên đấu thầu trong tháng 7 và có mức 2,58% và 2,83% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm tại thời điểm cuối tháng. Như vậy, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ có mức tăng 0,05-0,10%/năm so cuối tháng 6.
Huy động được 17.575 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 6

Huy động được 17.575 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 6

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, trong tháng 6, HNX đã tổ chức 31 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động được 17.575 tỷ đồng, tăng 67,22% so với giá trị huy động của tháng 5; giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tháng 6 tăng 0,72% so với tháng 5, tổng giá trị giao dịch đạt 172.489 tỷ đồng, bình quân đạt 7.840 tỷ đồng/phiên.
(Ảnh minh họa)

Huy động 9.380 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, giao dịch thứ cấp tăng gần 5%

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, tháng 2, thông qua đấu thầu, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 9.380 tỷ đồng trái phiếu chính phủ; đặc biệt, giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp đạt tổng giá trị 225.005 tỷ đồng, bình quân đạt 14.062 tỷ đồng/phiên, tăng 4,96% so tháng 1.

(Ảnh minh họa)

Giao dịch trái phiếu chính phủ tăng gần 50%, đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng/phiên trong tháng 9

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, trong tháng 9, thị trường trái phiếu chính phủ tại HNX tiếp tục diễn biến sôi động trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ đạt 242.474 tỷ đồng; giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 12.123 tỷ đồng/phiên, tăng 46,9% so tháng 8.

Lãi suất tiếp tục giảm, vẫn có hơn 12 nghìn tỷ đồng “đổ” vào TPCP

Lãi suất tiếp tục giảm, vẫn có hơn 12 nghìn tỷ đồng “đổ” vào TPCP

Ngày 23-12, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng trong phiên thầu chính tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả phiên thầu chính đã huy động được 8.613, 5 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Một phiên đấu thầu TPCP.

Lãi suất giảm, nhà đầu tư vẫn mua hết 8.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu

Ngày 16-12, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 8.000 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Huy động 4.870 tỷ đồng TPCP

Huy động 4.870 tỷ đồng TPCP

Ngày 28-10, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.870 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 7 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.