Quảng Nam rà soát, điều chuyển vốn các dự án không có khả năng giải ngân

NDO - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát tỷ lệ giải ngân từng dự án; qua đó, tham mưu điều chuyển số vốn không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân cao, dự án đã quyết toán hoàn thành, nhưng thiếu vốn...
0:00 / 0:00
0:00
Tuyến đường Võ Chí Công (giai đoạn 2) đoạn qua huyện Núi Thành còn 200m chưa thi công được vì vướng mặt bằng
Tuyến đường Võ Chí Công (giai đoạn 2) đoạn qua huyện Núi Thành còn 200m chưa thi công được vì vướng mặt bằng

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến hết ngày 22/5, vốn đầu công năm 2023 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 1.110.048 triệu đồng, đạt 12%.

Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giải ngân 960.807 triệu đồng, đạt 12,4%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022; kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân 149.241 triệu đồng, đạt 10,1%.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 7%; trong đó, có 6 dự án giải ngân 0%. Các dự án sử dụng kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2023 giải ngân đạt 3,1%...

Nguyên nhân giải ngân nguồn vốn chậm là do phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương có nơi còn thiếu chặt chẽ. Công tác giải phóng mặt bằng chưa được tập trung giải quyết dứt điểm, công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vẫn còn nhiều vướng mắc; một số địa phương thiếu nguồn nguyên vật liệu xây dựng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang bộc bạch, mặc dù các ngành, địa phương đã tập trung cho công tác giải ngân; Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác về đôn đốc giải ngân, nhưng tình hình giải ngân vẫn còn chậm, nhiều dự án, chương trình có tiến độ giải ngân 0%...

Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu đến hết Quý III năm 2023 giải ngân đạt hơn 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, đến hết quý IV năm 2023 đạt hơn 90% và đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân 100% theo kế hoạch (số 1118/KH-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành, địa phương và các chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án giải ngân thấp sang các dự án khác có tỷ lệ giải ngân cao và có nhu cầu bổ sung vốn.

Các ngành, địa phương phải đăng ký kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng đối với từng dự án, công trình, hạng mục công trình do đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư để tăng cường đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2023 sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang lưu ý các sở, ban, ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác giải ngân của chương trình phục hồi kinh tế, 3 chương trình Mục tiêu quốc gia và vốn kéo dài từ năm 2022. Cơ quan, đơn vị nào không giải ngân kịp tiến độ, để mất vốn sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư của dự án; phối hợp chặt chẽ các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kịp thời cập nhật dự toán chi đầu tư phát triển.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư khi có khối lượng hoàn thành; lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành ngay sau khi công trình đưa vào khai thác sử dụng; tăng cường xử lý nợ xây dựng cơ bản ở tất cả các cấp ngân sách.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, tổng vốn đầu tư công năm 2023 hơn 9.256.791 triệu đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 là 7.778.766 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài 1.478.025 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho biết, để tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, vào cuối tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2560/UBND-KTTH về Tăng cường quản lý, thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp để đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư để phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn năm 2023; tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư có khả năng giải ngân cao, các dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu, phê duyệt hợp đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung nhằm bảo đảm điều kiện thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án; kịp thời, chủ động tháo gỡ ngay các vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thi công và giải ngân của từng dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát tỷ lệ giải ngân từng dự án, tham mưu điều chuyển số vốn không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân cao, dự án đã quyết toán hoàn thành, đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn...