Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 1962/UBND ngày 17/3/2022 của UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nội dung chính như sau:

Kết quả thư bạn đọc

UBND thành phố Hạ Long nhận được văn bản của Báo Nhân Dân về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Luận thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch cao cấp Đồi 1 tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (nay gọi là Dự án Khu biệt thự và khách sạn Vườn Phượng Hoàng), nội dung đơn kiến nghị liên quan đến việc hoàn trả tuyến đường đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án. Sau khi kiểm tra hồ sơ liên quan, UBND thành phố Hạ Long trả lời như sau: Về nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Luận: Trước thời điểm bàn giao mặt bằng (ngày 7/12/2015) để Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát (Công ty Thuận Phát) thi công dự án Khu du lịch cao cấp Đồi 1 tại phường Bãi Cháy, gia đình bà Nguyễn Thị Luận có tuyến đường duy nhất nằm trong phần đất bị thu hồi theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND thành phố Hạ Long. Tuyến đường cũ của gia đình rộng khoảng 5 m (hiện trạng vẫn còn một đoạn đường còn lại từ khu nhà ở của gia đình bà Luận đến giáp ranh dự án). Sau khi bàn giao mặt bằng, gia đình bà Luận tạm thời đi nhờ tuyến đường của Trạm khách Phòng không-Không quân thuộc Đoàn An điều dưỡng 18. Đồng thời gia đình có thỏa thuận với Công ty Thuận Phát một số nội dung tại Biên bản làm việc ngày 7/12/2015, theo đó Công ty đã cam kết như sau: "... Chấp thuận để hộ dân Nguyễn Thị Luận được đấu nối hạ tầng (đường giao thông liên lạc, điện, cấp và thoát nước, cáp truyền hình, thông tin liên lạc,...) đối với phần đất, khu nhà ở còn lại của gia đình vào hạ tầng của Khu du lịch cao cấp Đồi 1 tại phường Bãi Cháy phục vụ nhu cầu của gia đình mà không phải trả chi phí cho chủ đầu tư. Việc đấu nối cụ thể sẽ do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luận thống nhất với nhà cung cấp các dịch vụ; hộ dân Nguyễn Thị Luận được sử dụng đường giao thông chung của Khu du lịch cao cấp Đồi 1 tại phường Bãi Cháy để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của gia đình mà không mất bất cứ khoản phí nào". Đến nay, sau hơn 5 năm kể từ ngày bàn giao mặt bằng, Công ty Thuận Phát vẫn chưa có phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho gia đình bà Luận.

Về quá trình giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Luận: Ngay khi nhận được đơn kiến nghị ngày 13/3/2020 của gia đình bà Nguyễn Thị Luận, UBND thành phố đã ban hành văn bản đề nghị và đôn đốc Công ty Thuận Phát có phương án hoàn trả tuyến đường đi cho hộ bà Nguyễn Thị Luận. Ngoài ra, Phòng Quản lý đô thị thành phố cũng đã ban hành ba văn bản để đôn đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát hợp tác thực hiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản nêu trên, Công ty Thuận Phát mới chỉ đưa ra các phương án đấu nối tuyến đường với chiều rộng đường lần lượt: Lần 1 là 0,6 m (tại Văn bản số 71/2020/CV-TP ngày 17/9/2020), lần 2 là 2,0 m (tại Văn bản số 22/CV-TP ngày 9/6/2021), lần 3 là 2,5 m (tại Văn bản số 60/CV-TP ngày 10/11/2021). Đối với các phương án này, chiều rộng tuyến đường đấu nối do Công ty Thuận Phát đề xuất vẫn chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long và chưa bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế đường đô thị hiện hành.

Gần đây nhất, tại Văn bản số 387/UBND-QLĐT ngày 17/1/2022, UBND thành phố đã yêu cầu Công ty Thuận Phát nghiên cứu lại phương án hoàn trả tuyến đường đi cho hộ bà Nguyễn Thị Luận bảo đảm chiều rộng đường tối thiểu là 4 m và phải thực hiện hoàn trả ngay sau khi hoàn thiện xây thô tầng hầm hạng mục công trình hỗn hợp dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp. Phương án điều chỉnh gửi về UBND thành phố để được chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện trước ngày 20/1/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm này, UBND thành phố vẫn chưa nhận được phương án điều chỉnh của Công ty Thuận Phát.

Như vậy, UBND thành phố đã thường xuyên đôn đốc và có biện pháp kiên quyết đối với Công ty Thuận Phát. Đặc biệt, tại Văn bản số 942/UBND-QLĐT ngày 4/2/2021, UBND thành phố đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã trên địa bàn dừng thực hiện các giao dịch hành chính đối với Công ty Thuận Phát cho đến khi Công ty hoàn thành các chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến việc mở lại tuyến đường cho gia đình bà Nguyễn Thị Luận (mặc dù đến nay nội dung này đã không còn phù hợp với phân cấp thẩm quyền của UBND thành phố). Nhưng đến thời điểm hiện tại, Công ty Thuận Phát vẫn chưa có phương án phù hợp liên quan việc hoàn trả tuyến đường đi cho hộ dân Nguyễn Thị Luận.

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 129/VPUBND-TH ngày 22/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk chuyển đơn của bạn đọc tố cáo ông Thái Doãn Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk). Nội dung đơn tố cáo ông Thái Doãn Hải được bổ nhiệm chức vụ quản lý không đủ tiêu chuẩn, không đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của Luật Tố cáo; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk chuyển đơn thư bạn đọc đến Sở Nội vụ để xem xét, xử lý theo quy định.