Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 520/SXD-TTrXD ngày 16/2/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông tin đến việc kiểm tra, xử lý tại dự án Khu nhà ở cao tầng Eden-Thuận An của Công ty TNHH Kim Ðại Dương, nội dung chính như sau:
0:00 / 0:00
0:00
Kết quả thư bạn đọc

Thực hiện Văn bản số 202/UBND-KT ngày 15/1/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hạnh phản ánh “Công ty TNHH Kim Ðại Dương đã vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng về thời gian bàn giao nhà; không tạo điều kiện để bên mua kiểm tra thực tế tại công trình; không gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua khi ký kết hợp đồng; không thực hiện nghĩa vụ tài chính với đơn vị phân phối dẫn đến dự án không hoàn thành đúng thời hạn, phát sinh tranh chấp, đã có bản án sơ thẩm, phúc thẩm nhưng việc thi hành án chưa được thực hiện, có dấu hiệu tẩu tán tài sản trốn tránh việc thi hành án; công trình chưa nghiệm thu bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy nhưng hiện tại một số hộ dân đã tự ý vào sinh sống”. Qua rà soát nội dung đơn, hồ sơ tài liệu có liên quan, đối với nội dung phản ánh công trình xây dựng chưa nghiệm thu bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy nhưng đã có một số hộ dân đã tự ý vào sinh sống”, ngày 4/8/2023, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2824/SXD-TTrXD về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden-Thuận An, yêu cầu UBND thành phố Thuận An thực hiện tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền được phân cấp. Ngày 21/7/2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) - Công an tỉnh có Quyết định Số 14/QÐÐC-PC07 đình chỉ hoạt động đối với Khu nhà ở cao tầng Eden-Thuận An do vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ngày 7/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2296/QÐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kim Ðại Dương. Ngày 26/10/2023, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An ban hành Quyết định số 5815/QÐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với Công ty TNHH Kim Ðại Dương, do hành vi đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định. Hiện tại UBND thành phố Thuận An đang tiếp tục kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kim Ðại Dương theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 41/2022/QÐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về tiến độ đầu tư dự án: Sở Xây dựng sẽ có văn bản yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án; trong trường hợp chủ đầu tư không chấp hành sẽ tổ chức kiểm tra dự án và tiếp tục phản hồi thông tin cho Báo Nhân Dân.