Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng phản ánh thông tin của bạn đọc ở phường Văn Chương (quận Đống Đa, TP Hà Nội), về việc nhiều cột điện tại phường Văn Chương bị nghiêng đổ, dây điện chùng thấp, gây nguy hiểm cho người dân, nhưng chậm được xử lý. 

Kết quả thư bạn đọc

Về việc này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 1788/PC DONG DA-PCCHC của Công ty Điện lực Đống Đa, nội dung chính như sau: Địa bàn phường Văn Chương thời gian qua đã được ngành điện đầu tư hạ ngầm rất nhiều tuyến ngõ, ngách. Những cột điện mà người dân phản ánh phần lớn là cột bưu điện (cao 6,5 m) có cáp treo của các nhà mạng chùng võng, gây mất mỹ quan.

Điển hình vị trí cột trước cửa số nhà 78, ngách 33, ngõ Văn Chương II là cột bưu điện, đây là tài sản của bưu điện hiện đang sử dụng đỡ cáp viễn thông. Trên cột hiện không có đường dây và thiết bị của ngành điện (hệ thống điện khu vực ngõ đã được hạ ngầm). Tuy nhiên với tinh thần phục vụ chính trị, an sinh xã hội, Công ty Điện lực Đống Đa đã chủ động trích từ nguồn vốn SXKD lập nhiều phương án trong đó có Phương án số 220/PA-PC DONGDA ngày 8/12/2021 thay thế cột điện tại địa chỉ nêu trên bằng cột ly tâm (8,5 m).

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 941/UBND-TD của UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời đơn của bà Đỗ Thị Thu, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Quản lý Động Tiên Sơn tỉnh Thanh Hóa khiếu nại việc UBND phường Hàm Rồng đơn phương chấm dứt Hợp đồng số 01/HĐ-KT ngày 27/5/2015, nhưng không thanh toán phần chi phí đầu tư của Công ty cổ phần Du lịch Kim Quy tại Dự án Khu du lịch Động Tiên Sơn.

Mặt khác, các cơ quan chức năng của thành phố và tỉnh Thanh Hóa đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết đầu tư Dự án Động Tiên Sơn của Công ty cổ phần Du lịch Kim Quy đã gây ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đơn đến Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa nghiên cứu nội dung văn bản của Báo Nhân Dân, căn cứ các quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan và kết quả giải quyết vụ việc, có văn bản trả lời Báo Nhân Dân, bà Đỗ Thị Thu và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/2/2022.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 631/TTr-TDXLĐT của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung chính như sau: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản của Báo Nhân Dân, chuyển đơn của bà Chu Thị Bình (địa chỉ: số 39 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), có nội dung: Gia đình bà Bình (gồm tám nhân khẩu) có nhà đất tại số 39 phố Nguyễn Tuân, với diện tích 18,67 m2, sinh sống ổn định từ năm 1992, không có tranh chấp, nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng phố Nguyễn Tuân.

Tuy nhiên, khi thu hồi đất để thực hiện dự án, gia đình bà Bình không được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của gia đình. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển nội dung đơn nêu trên đến UBND thành phố Hà Nội để kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời công dân và thông báo kết quả đến Báo Nhân Dân, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.