Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị Giao ban chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”. 
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2024, việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công được thực hiện ngay sau khi có quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 là 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng. Theo đó, số kế hoạch vốn đã được giao chi tiết ngay từ đầu năm cho các dự án đã đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, đạt tỷ lệ 100% tổng số kế hoạch vốn năm 2024 được giao.

Đến ngày 31/3/2024, số kế hoạch vốn đã giải ngân là 270,5 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 7% Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết đến từng dự án (cùng kỳ năm 2023 đạt 5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 9% kế hoạch vốn Ủy ban nhân dân tỉnh đã được giao chi tiết), số tuyệt đối thấp hơn khoảng 225 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh đạt kết quả thấp so với trung bình cả nước…

Tại hội nghị, các huyện, thành phố, các sở, ngành, chủ đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc tập trung vào cơ chế phối hợp thực hiện các quy trình thủ tục triển khai dự án như điều chỉnh chủ trương đầu tư; khó khăn về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa… như: đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến xã Dân Chủ kết nối Quốc lộ 6; đường Liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội và cao tốc Sơn La… Qua đó, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhấn mạnh, tiến độ giải ngân nguồn vốn của tỉnh còn thấp, cần quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đề nghị các cấp, các ngành phải tập trung giải quyết, tháo gỡ triệt để các khó khăn, quyết tâm triển khai giải ngân vốn đầu tư công; cần nắm vững các quy định của pháp luật để thực hiện nhanh chóng các thủ tục hành chính, góp phần đẩy nhanh triển khai tiến độ các dự án.

Đồng chí Bí thư tỉnh yêu cầu tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

Đồng chí cũng nhấn mạnh sử dụng có hiệu quả và lồng ghép nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, xác định đây là những chương trình, dự án phục vụ trực tiếp những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc không giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao, lấy thực hiện mục tiêu, kế hoạch giải ngân làm kết quả để đánh giá mức độ hoàn thành, xếp loại thi đua năm của đơn vị.

Tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Đối với các dự án trọng điểm, đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai khởi công bằng được dự án đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu; đường liên kết vùng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án đường Hòa Bình-Hòa Lạc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các huyện, thành phố, sở, ngành, chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý.