Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 1/1/2024

Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được ký kết tại Hàn Quốc. Qua đó, Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa hai quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và Thứ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Hyejin ký thỏa thuận hành chính giữa hai bộ để triển khai Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Molisa).
Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và Thứ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Hyejin ký thỏa thuận hành chính giữa hai bộ để triển khai Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Molisa).

Hiệp định song phương đầu tiên về bảo hiểm xã hội của Việt Nam

Ngày 8/12, tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng Thứ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Hyejin ký kết Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về bảo hiểm xã hội.

Đây là Hiệp định song phương đầu tiên của hai nước trong lĩnh vực này, và cũng là Hiệp định song phương đầu tiên về bảo hiểm xã hội của Việt Nam với một quốc gia khác.

Trước đó ngày 14/12/2021, tại Seoul Hàn Quốc, thừa ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok Cheol đã ký Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ hai nước.

Đây là Hiệp định song phương đầu tiên của hai nước trong lĩnh vực này, và cũng là Hiệp định song phương đầu tiên về bảo hiểm xã hội của Việt Nam với một quốc gia khác.

Hiệp định đã được cơ quan có thẩm quyền hai nước phê duyệt và Bộ Ngoại giao của hai bên thông báo cho nhau về việc hoàn tất các thủ tục nội bộ để Hiệp định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024.

Việc ký kết Thỏa thuận hành chính hôm nay là bước quan trọng nhằm đưa ra các quy định, giải pháp cụ thể để cơ quan thực hiện hai nước triển khai thực hiện Hiệp định theo đúng các nguyên tắc, nội dung đã ký kết giữa hai Chính phủ, đồng thời bảo đảm sự thuận lợi tối đa cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện và doanh nghiệp, người lao động của cả hai bên.

Hiện có 250.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Thỏa thuận hành chính có hiệu lực cùng ngày và cùng giai đoạn hiệu lực với Hiệp định đã ký.

Trong chặng đường hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng và có những bước tiến triển vượt bậc, sâu rộng trên nhiều phương diện với những dấu mốc quan trọng, từ Đối tác Toàn diện năm 2001 đến Đối tác Chiến lược năm 2009 và Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2022.

Quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và bền chặt trong đó có di chuyển về lao động và giao lưu nhân dân. Điều này thể hiện rõ qua việc hiện có 250.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Bảo đảm quyền lợi của người lao động hai nước

Việc ký kết Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm của Chính phủ hai nước đáp ứng nhu cầu cấp thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển người lao động cũng như để bảo đảm quyền lợi của người lao động của cả hai quốc gia.

Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 ảnh 1

Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và Thứ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Hyejin ký thỏa thuận hành chính giữa hai bộ để triển khai Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về bảo hiểm xã hội, Seoul (Hàn Quốc) ngày 8/12/2023 (Ảnh: Molisa).

Với việc Hiệp định và Thỏa thuận hành chính sẽ cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2024 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động hai nước khi di chuyển đến làm việc trên lãnh thổ của mỗi bên, bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động của hai nước, bên cạnh việc quy định về tránh đóng song trùng bảo hiểm xã hội, người lao động hai nước sẽ được tính cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí.

Thông qua ký kết Thỏa thuận hành chính, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hai bên đã chính thức giao đầu mối thực hiện Hiệp định cho hai cơ quan là Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc.

Các nội dung của Thỏa thuận nhằm cụ thể hóa các quy định, nguyên tắc đã được Chính phủ hai nước ký kết trong Hiệp định liên quan tới chế độ hưu trí và tử tuất theo Luật Bảo hiểm xã hội của Việt Nam và Luật Hưu trí quốc gia của Hàn Quốc; nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa người lao động Việt Nam và người lao động Hàn Quốc khi làm việc trên lãnh thổ của nước kia như đối với công dân nước sở tại trong việc xác định các điều kiện đóng, hưởng, chi trả các quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Hiệp định và Thỏa thuận hành chính khi được triển khai sẽ đáp ứng được kỳ vọng và sự mong đợi của đông đảo các doanh nghiệp và người lao động của cả hai quốc gia.

Số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc đến làm việc tại Việt Nam ngày càng tăng và đều có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp của cả hai nước. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ cũng được bảo vệ bởi luật pháp của hai nước, trong đó có quyền và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội.

Trước đó, vào tháng 1/2022, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Hàn Quốc đã thông báo, người lao động Việt Nam đang làm việc trong các doanh nghiệp tại Hàn Quốc là đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội của Hàn Quốc kể từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, căn cứ về việc Việt Nam cho phép người lao động Hàn Quốc đang làm việc trong các doanh nghiệp tại Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam kể từ ngày 1/1/2022 và quy định tại Điều 126 Luật Bảo hiểm xã hội của Hàn Quốc, Hàn Quốc cũng chính thức cho phép người lao động mang quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tượng được phép tham gia bảo hiểm xã hội của Hàn Quốc kể từ ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, Việt Nam không thuộc nhóm nước áp dụng hình thức hoàn trả tiền bảo hiểm một lần khi về nước.

Hàn Quốc là một trong những thị trường lao động hàng đầu tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam. Đây được coi là thị trường ổn định, có thu nhập cao, được lao động nước ta ưa chuộng. Riêng trong năm 2022 vừa qua, gần 10 nghìn lao động nước ta đã sang làm việc tại quốc gia này.

Hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc chính thức bắt đầu từ năm 1993 thông qua chương trình hợp tác cung ứng và sử dụng lao động. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã nhiều lần ký Thỏa thuận hợp tác vào các năm 2004, 2009, 2013, 2019. Hai Bộ đã thiết lập quan hệ đối tác trung, dài hạn và tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác toàn diện trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội.