Hà Nội: Xử lý hàng loạt dự án chậm triển khai tại huyện Mê Linh

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.
0:00 / 0:00
0:00
Một dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội.
Một dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội.

Cụ thể, đối với dự án Khu đô thị Golf Vinashin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo theo quy định.

Đối với các trường hợp còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh khẩn trương thực hiện chấm dứt, dừng, tạm dừng dự án, rà soát về quy hoạch; đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 30/4/2023.

Đối với 49 dự án khác, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện thủ tục chấm dứt việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án đối với Dự án xây dựng bệnh viện cho người có thu nhập cao và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại xã Tiền Phong trước ngày 30/4/2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tháo gỡ thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh (sau khi được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa) và Dự án Trường Đại học Tài chính ngân hàng - Hà Nội, báo cáo thành phố trước ngày 1/4/2023.

Đối với các dự án còn lại, giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính (rõ thời hạn, kết quả thực hiện), tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng; xử lý dứt điểm, báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2023.

Trước đó, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì hội nghị về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến trao đổi, báo cáo của các đại biểu dự họp, Chủ tịch thành phố chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch-Kiến trúc và Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát lập lại danh sách các dự án kiến nghị thu hồi và danh sách các dự án kiến nghị tiếp tục triển khai.