Hạ tầng giao thông nông thôn tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh. (Ảnh Duy Linh)

Diện mạo mới ở Mê Linh

Dù khởi đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng cách làm vừa bài bản, vừa quyết liệt, huyện Mê Linh (Hà Nội) đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới. Đây là thành quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trên địa bàn và là tiền đề quan trọng để huyện bứt phá, phát triển nhanh hơn, định hình trở thành đô thị trong tương lai không xa.