Hà Nội tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên

Ngày 14/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào một số văn bản về công tác đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị ngày 14/9.
Quang cảnh hội nghị ngày 14/9.

Các văn bản bao gồm: Đề án “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới”; Đề án “Rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ TP Hà Nội”; “Quy định một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới”.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh cho biết, hiện nay Đảng bộ Hà Nội có hơn 470.000 đảng viên và chiếm trên 9% tổng số đảng viên của cả nước, nhưng cơ cấu chưa hợp lý, chất lượng không đồng đều, còn nhiều nơi chạy theo số lượng, chưa thực sự coi trọng chất lượng. Số lượng đảng viên mới kết nạp chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang. Trong khi số đảng viên mới là sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp tỷ lệ còn thấp.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên không được thực hiện bài bản, thường xuyên; chưa kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; công tác quản lý đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức; nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ của các đảng viên có lúc, có nơi chưa bảo đảm đúng quy định.

Ngoài ra, việc rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa ra khỏi Đảng trong thời gian qua chủ yếu là thông qua các kỳ cuộc kiểm tra, giám sát hoặc khi có đơn tố cáo, đề nghị đưa ra khỏi Đảng của các cơ quan pháp luật. Việc tự rà soát, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách của các cấp ủy, tổ chức đảng không nhiều; chưa có tiêu chí, quy trình cụ thể, rõ ràng, mỗi cấp ủy làm theo một cách khác nhau, không có sự thống nhất…

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Tổ chức Thành ủy đã nghiên cứu Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Đề tài đã được Hội đồng khoa học thành phố nghiệm thu với kết quả xuất sắc. Sản phẩm chính của Đề tài gồm dự thảo hai đề án và một quy định.

Tại hội nghị, các ý kiến đánh giá nội dung dự thảo Đề án là những vấn đề cấp thiết, mang tính thời sự và phù hợp với thực tiễn. Một số đại biểu đề nghị, phải cụ thể hóa thêm các chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn của từng Đảng bộ; đồng thời cần chia ra làm từng năm và từng giai đoạn, nhất là chỉ tiêu về kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, các Đề án, Quy định được lấy ý kiến tại hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp về nâng cao chất lượng đảng viên mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ 17, đặc biệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” đã xác định.

Nêu một số vấn đề các đại biểu quan tâm thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, đối với việc giao chỉ tiêu nên được thực hiện hằng năm để làm tiêu chí đánh giá chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy và người đứng đầu. Cùng với đó, tập trung nâng cao tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên không để thấp như hiện nay.

Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện vào các nhiệm vụ, giải pháp của hai Đề án, bổ sung hoàn thiện Quy định một số vấn đề về quản lý đảng viên; sớm trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, khoa học, đạt hiệu quả.