Coi trọng chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

NDO - Coi trọng chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đối tượng theo quy hoạch và nhu cầu nhiệm vụ của địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu trong cuộc làm việc với Thành ủy Hải Phòng chiều 9/8.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu trong cuộc làm việc với Thành ủy Hải Phòng chiều 9/8.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trong cuộc làm việc với Thành ủy Hải Phòng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn được tổ chức chiều 9/8.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao việc Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm đến công tác cán bộ và đào tạo cán bộ. Trong đó, Hải Phòng đã tổ chức chỉ đạo bài bản, chặt chẽ từ việc xây dựng đề án đến ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ và đào tạo cán bộ, trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng trường chính trị chuẩn…

Đồng chí lưu ý, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là trình độ lý luận chính trị phải đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, tránh tư tưởng “thương mại hóa” hoặc cốt cho đủ văn bằng, chứng chỉ để bổ nhiệm theo quy định… Đội ngũ cán bộ được cử đi đào tạo cũng phải bảo đảm tiêu chuẩn và theo quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Ban Tổ chức Thành ủy phải kết hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo trong việc vừa quản lý và bảo đảm chất lượng đào tạo, vừa tăng cường đầu tư bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt của học viên; tăng cường đào tạo tập trung, giảm dần đào tạo tại chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đào tạo lý luận chính trị…

Trong đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý các cấp ủy và các trường chính trị cần coi đây là công việc thường xuyên, liên tục, vừa giữ vững lập trường kiên định, nhưng cũng phải đổi mới phương thức hoạt động một cách sáng tạo, hiện đại và hiệu quả…

Đồng chí cũng ghi nhận những đổi mới hoạt động của Trường chính trị Tô Hiệu (Hải Phòng) và mong muốn cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hải Phòng cũng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong đầu tư xây dựng Trường chính trị Tô Hiệu đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong năm 2023.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến, trong thời gian qua, được sự quan tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, công tác đào tạo bồi dưỡng, cán bộ của thành phố được chú trọng. Đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức qua đào tạo cơ bản đáp ứng yêu cầu về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong các năm 2020-2021, thành phố Hải Phòng có từ 70 nghìn đến 78 nghìn lượt cán bộ được đào tạo. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã có hơn 55 nghìn lượt cán bộ được đào tạo tại 502 lớp.

Quy mô và loại hình đào tạo, bồi dưỡng cũng đa dạng, phong phú như: cao cấp lý luận chính trị, cao học chuyên ngành Xây dựng Đảng, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ các cấp và cấp ủy cơ sở...

Trong thời gian tới, Thành ủy Hải Phòng tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng lý luận chính trị; gắn đào tạo, bồi dưỡng với chính sách cán bộ; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn và phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của người học; nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ Trường chính trị Tô Hiệu…