Hà Nội giao cấp huyện được cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định về phân cấp việc cấp phép, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
Các cơ sở kinh doanh ka-ra-ô-kê không đủ điều kiện hoạt động.
Các cơ sở kinh doanh ka-ra-ô-kê không đủ điều kiện hoạt động.

Cụ thể, thành phố Hà Nội phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc cấp phép, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý.

Thành phố Hà Nội giao các sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công thương, Du lịch, Tài chính; Công an thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/02/2024.

Trước đó, qua quá trình rà soát, kiểm tra các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động hơn 1.100 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn.