Ảnh minh họa.

Gỡ vướng thực chất hơn cho doanh nghiệp

Theo nhận định của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), những chính sách về cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành thời gian qua của Chính phủ và Quốc hội là rất kịp thời, đã nhìn “trúng” và “đúng” các đối tượng cần hỗ trợ. Số liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, có gần 35 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong quý I, tăng 18% so cùng kỳ và là mức tăng cao nhất của quý I từ trước đến nay, minh chứng cho sự phục hồi của các doanh nghiệp.