Nhà văn Kim Lân được đưa vào danh sách xét trao Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Lấy ý kiến đề nghị xét tặng ''Giải thưởng Hồ Chí Minh'', ''Giải thưởng nhà nước'' về văn học, nghệ thuật năm 2021

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2021 do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước các lĩnh vực Mỹ thuật, Văn học và Âm nhạc đã chính thức được đăng tải trên trang thông tin của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của người dân.