Huyện Gia Lâm đang chuyển mình thành một đô thị hiện đại phía đông Thủ đô.

Phấn đấu trong năm 2023 đưa 2 huyện Đông Anh, Gia Lâm phát triển thành quận

Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, đến năm 2025, thành phố sẽ có 5 huyện phát triển thành quận. Tuy nhiên đến nay, tiến độ thực hiện các tiêu chí lên quận của một số huyện như: Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng còn chậm. Do đó, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để sớm đưa Gia Lâm, Đông Anh lên quận. Các huyện còn lại có thể giãn tiến độ.