Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, mục tiêu làm giảm số vụ và thiệt hại do cháy gây ra, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn.