Đường sắt Nhổn-ga Hà Nội chạy thử đều đạt kết quả

Ngày 21/12, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, sau 7 ngày chạy thử, tính khả dụng của hệ thống Tuyến số 3, đoạn Nhổn-ga Hà Nội đạt 99,65%, tất cả các thử nghiệm đều đạt. Quá trình chạy thử được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn. Hiệu suất được đo đạc hằng ngày qua hệ thống ATS và được báo cáo, tóm tắt tại cuộc họp hằng ngày.
0:00 / 0:00
0:00
Dự án đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội đoạn trên cao đã có kết quả chạy thử tốt.
Dự án đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội đoạn trên cao đã có kết quả chạy thử tốt.

Giai đoạn 1 của quá trình chạy thử bao gồm vận hành hệ thống để đo lường hiệu suất RAMs. Dự án đã vận hành theo 2 lịch chạy tàu: vận hành 4 đến 8 đoàn tàu theo lịch chạy tàu ngày trong tuần và ngày cuối tuần, thời gian từ chạy thử từ 9 giờ đến 19 giờ. Đoàn tàu di chuyển từ Depot, xuất phát từ ga S1-Nhổn đến ga S8-Đại học Giao thông vận tải và ngược lại. Thời gian chạy 1 chiều khoảng 16 phút và thời gian đoàn tàu chạy 1 vòng (cả chiều đi và về) bao gồm cả quay đầu khoảng 32 phút.

Hằng ngày, dự án chạy tàu theo 5 bước: Kiểm tra tính sẵn sàng của hệ thống đường ray (Track release), Kiểm tra khởi động (Startup Check), Đưa tàu lên tuyến chính để sẵn sàng chạy theo biểu đồ chạy tàu (Train Injection to Mainline), Chạy tàu liên hoàn (Running in Carousel), Đưa tàu trở lại khu vực tập kết tàu (Train Withdrawal from Mainline), Hoàn thành đưa tàu về khu vực tập kết và tắt nguồn tàu (Line closing).

Hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 với 5 kịch bản kiểm tra các sự cố theo quy trình đã được triển khai trong 2 ngày 13 và 14/12/2022. Kết quả quá trình đã được Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Tư vấn PIC và Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống chứng kiến, kiểm tra. Trong quá trình Test run có sự tham gia của Hội đồng kiểm tra nhà nước, Cục Đường sắt, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Cục Quản lý xây dựng về chất lượng công trình giao thông của Bộ Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội,…

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết thêm, Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm của Hà Nội (Tuyến số 3), đoạn Nhổn-ga Hà Nội đã hoàn thành 7/8 giai đoạn của quá trình thử nghiệm. Theo yêu cầu đặt ra trong hợp đồng, ở giai đoạn 7 - Chạy thử hệ thống (Test Run) tính khả dụng của hệ thống được yêu cầu phải đạt trên 98%. Trường hợp dưới 98%, việc chạy thử kéo dài tới 6 tuần cho đến khi đạt kết quả.