Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025”.

Giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Bắc Ninh

Toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có tới 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong những năm qua, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chính sách, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, thông thoáng. Tuy nhiên, việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. So với thời điểm mới tách tỉnh (năm 1997) doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Bắc Ninh tăng 115 lần về số lượng và 417 lần về vốn.
Quang cảnh buổi tập huấn "Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh online và xuất khẩu trực tuyến".

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh online và xuất khẩu trực tuyến

Ngày 17/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức tập huấn "Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh online và xuất khẩu trực tuyến".