Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm hai lĩnh vực mới được xếp hạng thế giới

NDO - Ngày 26/10, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, tổ chức xếp hạng THE đã công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực của kỳ xếp hạng thế giới 2023 (THE WUR by Subjects 2023). Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 6/11 lĩnh vực.
0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động thực hành của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hoạt động thực hành của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, sáu lĩnh vực được xếp hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: Kinh doanh và kinh tế, xếp hạng 501-600; Khoa học sự sống, xếp hạng 501-600; Khoa học máy tính, xếp hạng 601-800; Kỹ thuật (Engineering), xếp hạng 801-1.000; Khoa học tự nhiên, xếp hạng 801-1000; Khoa học xã hội, xếp hạng 601-800.

Như vậy, so kỳ xếp hạng trước đây, Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm hai lĩnh vực mới được xếp hạng là: Kinh doanh và kinh tế và Khoa học sự sống.

THE WUR by Subject xếp hạng 11 lĩnh vực của các trường đại học dựa trên ba nguồn dữ liệu: Kết quả khảo sát (do THE thực hiện độc lập), cơ sở dữ liệu công bố khoa học trên hệ thống Scopus và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp.

Kết quả xếp hạng được đánh giá dựa năm nhóm tiêu chí gồm: Giảng dạy, nghiên cứu, trích dẫn, thu nhập từ chuyển giao công nghệ và triển vọng quốc tế.