Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ tài chính cho cán bộ khoa học dưới 40 tuổi

NDO - Ngày 7/10, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết sẽ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học trẻ, là những người dưới 40 tuổi, có học vị tiến sĩ trở lên, có khả năng nghiên cứu, cam kết hoàn thành chỉ tiêu khoa học công nghệ được giao.
0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm tại Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm tại Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ các công bố quốc tế chất lượng cao chưa được tài trợ bởi đề tài, dự án (cụ thể là hỗ trợ các bài báo khoa học chưa nhận tài trợ đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2 theo phân loại Scimago) với các mức hỗ trợ tối thiểu: 100 triệu đồng/bài đăng trên các tạp chí thuộc top 5% ngành, lĩnh vực; 70 triệu đồng/bài đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q1; 50 triệu đồng/bài đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q2. Mức hỗ trợ thực tế cho một bài báo phụ thuộc vào số lượng và vai trò của các tác giả bài báo là cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong 3 năm đầu về công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cán bộ được bảo đảm cung cấp một đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp đơn vị (có tổng kinh phí tương đương kinh phí cấp cho một đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội).

Với các ngành khoa học cơ bản, hỗ trợ tài chính thông qua đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cán bộ khoa học trẻ mới về công tác dưới 5 năm để bảo đảm mức thu nhập bình quân tối thiểu là 15 triệu đồng/tháng. Thực hiện thí điểm hỗ trợ 100 cán bộ khoa học trẻ theo đề xuất của Trường đại học Khoa học Tự nhiên nhằm đẩy mạnh chỉ số công bố quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội.