Ống kính cuộc sống

Công trình mới, thói quen cũ

Một số người dân vô tư kê giường sống ngay bên bờ kênh.
Một số người dân vô tư kê giường sống ngay bên bờ kênh.

Công trình Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vừa được khánh thành cuối tháng 8 vừa qua, đã biến những "xóm nước đen" thành khu phố văn minh, hiện đại bên dòng kênh. Tuy điều kiện sống đã được cải thiện nhưng thói quen sinh hoạt của người dân vẫn chưa thay đổi. Hằng ngày, bên công trình hàng nghìn tỷ đồng này vẫn diễn ra cảnh vứt rác, phóng uế, lấn chiếm buôn bán bừa bãi... Rõ ràng, muốn xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, trước tiên phải có công dân văn hóa. Thành phố cần tập trung hơn nữa việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị.