Chưa ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Phụ huynh chở hai cháu không đội mũ bảo hiểm trên đường Quang Trung.
Phụ huynh chở hai cháu không đội mũ bảo hiểm trên đường Quang Trung.

Sau hai tuần triển khai thực hiện xử phạt phụ huynh chở con em không đội mũ bảo hiểm, công an thành phố đã xử phạt hơn 500 trường hợp. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn nhiều phụ huynh chưa ý thức   được việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông chính là bảo đảm an toàn tính mạng cho con em mình.

Hình ảnh phản cảm phụ huynh chở hai, ba cháu tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm.