Tháng khuyến mãi - xả hàng

NDO - Ðã thành thông lệ, những năm gần đây, cứ vào tháng chín hằng năm thành phố lại tổ chức Tháng khuyến mãi nhằm kích cầu, khuyến khích tiêu dùng, đồng thời giúp doanh nghiệp xả hàng, tăng doanh thu dịp cuối năm.
Cổng chính Hội chợ Khuyến mãi.
Cổng chính Hội chợ Khuyến mãi.

Mở đầu Tháng khuyến mãi năm nay là Hội chợ Khuyến mãi được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Xin giới thiệu một số hình ảnh tại hội chợ này.