[Infographic] 66% dân số thế giới sử dụng internet

NDO - Theo báo cáo thường niên được Liên hợp quốc công bố ngày 30/11, trong nhóm dân số trên 10 tuổi của thế giới, gần 3/4 số người đã có điện thoại di động, cho thấy tiềm năng mở rộng độ bao phủ sử dụng internet trên toàn thế giới.
[Infographic] 66% dân số thế giới sử dụng internet ảnh 1