Ảnh minh họa.

Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Ngày 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị về thực nhiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. Theo đó, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.
Quy định mới về đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19

Quy định mới về đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 vừa ban hành Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG về Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19. Quy định này nhằm cụ thể hóa và chi tiết hơn Chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương động viên đội ngũ cán bộ y tế và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm Sars- CoV-2.

Mười biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ở Hải Dương

Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành Chỉ thị số 1- CT/TU ngày 15-2 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đà Nẵng đặt mục tiêu kép trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Đà Nẵng quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, có biện pháp thích ứng, “chung sống” an toàn với dịch; đồng thời, duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.