Vĩnh Phúc triển khai phần mềm theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

NDO - Ngày 3/8, Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt, triển khai phần mềm theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
0:00 / 0:00
0:00
Triển khai phần mềm theo dõi công việc của các cơ quan Đảng tại Vĩnh Phúc.
Triển khai phần mềm theo dõi công việc của các cơ quan Đảng tại Vĩnh Phúc.

Phần mềm theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có địa chỉ tại http://tdthvbkl.vinhphuc.dcs.vn, được triển khai đến các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội, các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các cơ quan, đơn vị truy cập vào tài khoản được cấp để cập nhật tình hình, nội dung được giao về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Khi đó, Văn phòng Tỉnh ủy có thể nhận được thông tin của cơ quan, đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện.

Phần mềm này giúp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo nhanh tình hình, kết quả thực hiện công việc được giao, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng của tỉnh Vĩnh Phúc.