Nhiều nước xin gia nhập BRICS. (Ảnh: TASS)

Triển vọng mở rộng BRICS

Nhóm năm nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã khởi động tiến trình chuẩn bị liên quan việc mở rộng khối. Các cuộc thảo luận về các ứng cử viên mới đã bắt đầu, song theo các chuyên gia, để BRICS thêm thành viên, khối vẫn còn nhiều việc cần làm và cần đạt đồng thuận về nhiều ý tưởng mới.

Hội nghị Bộ trưởng Công nghiệp BRICS tại điểm cầu thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh: Tân Hoa xã)

BRICS tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo trong công nghiệp

Ngày 23/5, Hội nghị Bộ trưởng Công nghiệp Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với chủ đề "Đi sâu hợp tác đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp mới, thúc đẩy phát triển bền vững mạnh mẽ, lành mạnh và bền bỉ hơn".