Báo nghỉ

Thứ Năm, 29-04-2021, 04:18

Nhân Ngày Quốc tế Lao động 1-5, Báo Nhân Dân nghỉ ra báo ngày 2-5-2021. Số báo 23931 ra ngày 3-5-2021.