Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Trong các ngày 24 và 25/1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 36. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các ban cán sự đảng tập trung chuẩn bị các đề án, báo cáo bảo đảm chất lượng và tiến độ

Chủ trì giao ban với các ban cán sự đảng ở Trung ương về tình hình, kết quả công tác 6 tháng cuối năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2024, chiều 11/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, các ban cán sự đảng cần tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị; chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo được phân công bảo đảm chất lượng và tiến độ.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phát huy tốt thế và lực mới của đất nước, tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại địa phương đồng bộ, hiệu quả

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, trong đó ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cơ bản nhằm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại phục vụ phát triển bền vững của các địa phương.
Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.
Toàn cảnh hội nghị ở điểm cầu chính - cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong cơ quan hội quần chúng

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến khu vực phía bắc, góp ý kiến vào các văn bản tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171/QĐ-TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan hội quần chúng (Quy định số 171-QĐ/TW ngày 27/6/2008) và dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 171. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

Chiều 27/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang, Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Đoàn Kiểm tra 891 phát biểu tại hội nghị.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Thành ủy Vũng Tàu

Ngày 20/9, tại Hội trường Thành ủy thành phố Vũng Tàu, Đoàn kiểm tra số 891 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Vũng Tàu theo kế hoạch.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Tỉnh ủy Ninh Bình quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 18/9, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tỉnh ủy Ninh Bình nhận thức rõ, đây là những văn bản có tính định hướng, xác định rõ quan điểm của Đảng đối với các nội dung quan trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề quan trọng đang đặt ra về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thông qua dự thảo kết quả báo cáo kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
Tại Kỳ họp thứ 31, Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định xử lý kỷ luật đối với các đồng chí Lê Đức Thọ và Phạm Gia Luật. (Ảnh: Đăng Khoa)

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Phạm Gia Luật, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.
Lãnh đạo huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) chủ trì phiên tiếp công dân tháng 7/2023. (Ảnh: XUÂN CƯỜNG)

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

Ngay từ rất sớm, Đảng ta đã xác định rõ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Và trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái đó, nhân dân đóng một vai trò hết sức quan trọng.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam

Ngày 26/7, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 890/QĐNS/TW ngày 7/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam để công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu

Sáng 19/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. (Ảnh: Đăng Khoa)

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - những vấn đề đặt ra

Với nhận thức, tham nhũng là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, Đảng ta xác định đấu tranh phòng, chống thứ “giặc nội xâm” này là việc làm cần thiết, tất yếu, hợp lòng dân và xu thế phát triển chung. Tiếp nối kết quả, kinh nghiệm từ những nhiệm kỳ trước, Đại hội XIII của Đảng đề ra phương châm: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.