Trao đổi hàng hóa qua biên giới Việt Nam-Campuchia được duy trì trong đại dịch.

Campuchia hạn chế xuất nhập cảnh lao động Việt Nam để phòng dịch

Ngày 13/7, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Vương quốc Campuchia ra thông báo về việc tạm dừng và hạn chế việc xuất nhập cảnh qua biên giới Campuchia-Việt Nam đối với nhân viên và chuyên gia của các công ty Việt Nam trong thời hạn một tháng, có hiệu lực từ ngày 18/7/2021.